Tuulenpesän päiväkoti

Lapsen tulee saada hellyyttä ja huomiota osakseen ja tuntea, että hänestä pidetään. Hänen tulee saada osoittaa tunteensa ja olla oma itsensä. Yhdessä perheen kanssa kannustamme lasta omatoimisuuteen, toisten kunnioittamiseen ja omaksumaan hyvät käytöstavat. Kiireettömässä ja turvallisessa leikkiympäristössä ja yhdessä muiden kanssa koemme oppimisen ja oivaltamisen iloa.”

Päiväkotimme painopistealueet:

 • Monipuolinen toiminta
 • Hyvät tavat
 • Luonto ja liikunta (mm. Metsämörri-toiminta)

Päiväkodissamme kasvatuksen perustana olevat arvot:

 • Kohdellaan lapsia tasapuolisesti yksilöllisyys huomioiden
 • Hyvien tapojen vaaliminen ja opettaminen
 • Sovittujen sääntöjen noudattaminen
 • Paljon hellyyttä ja huomiota
 • Toisten kunnioittamminen
 • Kiireettömyys
 • Itsensä ilmaiseminen ja keskustelutaitojen kehittäminen
 • Monipuolisten toimintavirikkeiden luominen

Hoidon alkaessa lapset saavat rauhassa tutustua vanhempiensa kanssa päiväkodin arkeen ”pehmeän laskun” kautta. Teemme myös kotikäynnin, missä tutustumme lapseen hänen omassa kotiympäristössään. Yhdessä vanhempien kanssa teemme lapsesta varhaiskasvastussuunitelman. Arjessa luottamuksellinen ja avoin vuorovaikutus on lapsen etu.

Tuulenpesän päiväkotiyhdistyksellä on ostopalvelusopimus Vaasan kaupungin kanssa 31.7.2018 saakka. Sen jälkeen päiväkoti muuttuu palvelusetelipäiväkodiksi.

Päiväkotiyhdistyksen johtokunta koostuu lasten vanhemmista. Johtokunnan puheenjohtaja ja jäsenet hoitavat yhdistykselle kuuluvia asioita.

dsc00220.jpg

Päiväkotiryhmät

Päiväkodissamme on kaksi lapsiryhmää, Höppiäiset ja Tappiaiset.

Höppiäisten ryhmä on joustavan rakenteen ryhmä, jolloin lapsimäärä vaihtelee ikärakenteen mukaan. Henkilökuntaan kuuluu kaksi lastentarhanopettajaa ja lastenhoitaja.

Tappiaisten ryhmässä on 0-3-vuotiaita lapsia, lapsipaikkoja on 8 (alle 3v). Henkilökuntaan kuuluu lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja.

Päiväkodissamme työskentelee myös ruokapalvelutyöntekijä/siistijä.