Tuulenpesän päiväkoti

Lapsen tulee saada hellyyttä ja huomiota osakseen ja tuntea, että hänestä pidetään. Hänen tulee saada osoittaa tunteensa ja olla oma itsensä. Yhdessä perheen kanssa kannustamme lasta omatoimisuuteen, toisten kunnioittamiseen ja omaksumaan hyvät käytöstavat. Kiireettömässä ja turvallisessa leikkiympäristössä ja yhdessä muiden kanssa koemme oppimisen ja oivaltamisen iloa.”

Tuulenpesän päiväkoti on palvelusetelipäiväkoti Vaasassa. Päiväkotia ylläpitää Vanhan Vaasan sairaalan päiväkotiyhdistys ry, jonka johtokunta koostuu lasten vanhemmista. Johtokunnan puheenjohtaja ja jäsenet hoitavat yhdistykselle kuuluvia asioita.

Päiväkotimme painopistealueet:

 • Monipuolinen toiminta
 • Hyvät tavat
 • Luonto ja liikunta (mm. Metsämörri-toiminta)

Päiväkodissamme kasvatuksen perustana olevat arvot:

 • Kohdellaan lapsia tasapuolisesti yksilöllisyys huomioiden
 • Hyvien tapojen vaaliminen ja opettaminen
 • Sovittujen sääntöjen noudattaminen
 • Paljon hellyyttä ja huomiota
 • Toisten kunnioittamminen
 • Kiireettömyys
 • Itsensä ilmaiseminen ja keskustelutaitojen kehittäminen
 • Monipuolisten toimintavirikkeiden luominen

Hoidon alkaessa lapset saavat rauhassa tutustua vanhempiensa kanssa päiväkodin arkeen ”pehmeän laskun” kautta. Teemme myös kotikäynnin, missä tutustumme lapseen hänen omassa kotiympäristössään. Yhdessä vanhempien kanssa teemme lapsesta varhaiskasvastussuunitelman. Arjessa luottamuksellinen ja avoin vuorovaikutus on lapsen etu.

IMG-20190919-WA0000

Päiväkotiryhmät

Päiväkodissamme on kaksi lapsiryhmää, Höppiäiset ja Tappiaiset.

Höppiäisten ryhmä on joustavan rakenteen ryhmä, jolloin lapsimäärä vaihtelee ikärakenteen mukaan. Henkilökuntaan kuuluu kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja.

Tappiaisten ryhmässä on 0-3-vuotiaita lapsia, lapsipaikkoja on 8 (alle 3v). Henkilökuntaan kuuluu varhaisakasvatuksen opettaja ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja.

Päiväkodissamme työskentelee myös ruokapalvelutyöntekijä/siistijä ja päiväkotiapulainen.

Tervetuloa meille! 🙂